14.12.2018 | Filmy

Adaptacyjna obróbka trochoidalna

Obróbka trochoidalna
Przyśpieszone ruchy dosuwowe
Krótsz czas obróbki
Dłuższa  żywotność narzędzi
Rozpoznawanie i obróbka resztek