Stan na: 10.04.2018

Informacje o firmie

HURCO GmbH
Werkzeugmaschinen, Vertrieb und Service
Gewerbestraße 5 a
85652 Pliening / Germany
Telefon: +49-(0)89-90 50 94 - 0
Telefax: +49-(0)89-90 50 94 - 90
Email: info@hurco.de
Internet: www.hurco.de

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 67 903
Nr ident. podatku obrotowego: DE 129 378 783
Odpowiedzialny za treść: HURCO GmbH, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego, pana Michaela Auera

Prawa autorskie

© Copyright HURCO GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, ilustracje, grafiki, dźwięk, animacje oraz filmy, jak też ich układ, podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów, wynikających z ustaw ochronnych. Treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana w celach komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe wymienione na tej stronie chronione są prawnie na korzyść HURCO GmbH. Dotyczy to w szczególności marek, oznaczeń typów, logo i emblematów.

Odpowiedzialność

Niniejsza strona wykonana została z zachowaniem najwyższej staranności. Mimo to nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności za to, iż jest ona pozbawiona błędów, jak też odpowiedzialności za dokładność zawartych informacji. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony, jest wykluczona, o ile przyczyną nie jest umyślny zamiar lub rażące niedbalstwo. W przypadkach, kiedy niniejsza strona odnosi się do stron internetowych, które prowadzone są przez osoby trzecie, HURCO GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.

Zdjęcia: HURCO Inc. / HURCO GmbH / istockphoto.com

Koncepcja, Programowanie i hosting:
Cortex Media GmbH
Karlstr. 22
89073 Ulm, GERMANY
Telefon: +49 731 / 1411882 - 0
Email: mail@cortex-media.de
Web: https://www.cortex-media.de

Koncepcja i design:
MK/ULM Werbeagentur GmbH
Magirus-Deutz-Straße 14
89077 Ulm
Telefon: +49 731 880321-0
Email: kontakt@mk-ulm.de
Web: http://mk-ulm.de