Najszybsze sterowanie w branży

Max 5

Sterowanie CNC firmy zwiększa rentowność – to najszybsza droga od projektu do gotowego przedmiotu obrabianego.

Sterowanie CNC firmy Hurco, w połączeniu z wydajnością sterowania WinMax®, tworzy najbardziej elastyczny w całej branży system z intuicyjną obsługą. I co ważniejsze: każda funkcja oferuje właściwości, pozwalające zmierzyć rosnącą produktywność, co z kolei prowadzi do zwiększenia rentowności.

 

Najbardziej wydajny system sterowania CNC w całym sektorze przemysłowym

 • Szybkie przejście od rysunku do wykonania części obrabianej
 • Możliwość opanowania systemu w krótkim czasie
 • Szybkie programowanie
 • Szybki podgląd na podwójnym monitorze
 • Ergonomiczne wykonanie

Zautomatyzowane programowanie w oparciu o przetwarzanie plików w formacie DXF

Pliki w formacie DXF mogą wczytane bezpośrednio do systemu sterowania CNC. Pliki z geometrią przejmowane są automatycznie do programu obróbki. Potem muszą one być jeszcze tylko uzupełnione plikami zawierającymi dane dotyczące technologii obróbki (narzędzia, korekcji promienia narzędzia).

Maksymalne korzyści wynikające z zalet, jakie mają obie metody programowania

Opcja skoku programowego w systemie sterowania NC umożliwia włączenie programów NC do programowania dialogowego.

Übersicht der Highlights MAX5
 

Zalety funkcji Solid Model Import w sterowaniu WinMax®

 • Szybkość: programowanie obróbki 3- i 5-osiowej bezpośrednio w sterowaniu bez posiłkowania się modelem trójwymiarowym.
 • Oszczędność czasu: bezpośrednie wczytywanie do sterowania z modelu trójwymiarowego. Odpada skomplikowane sporządzanie rysunków dwuwymiarowych z wymiarowaniem lub plików DXF.
 • Przejrzystość: programowanie na modelu trójwymiarowym na prawym monitorze graficznym z jednoczesną symulacją obróbki. Rekordy dotyczące obróbki wyświetlane są na lewym monitorze.
 • Praktyczność: rozpoznaje głębokość wykonywania kieszeni i wierconych otworów oraz zapamiętuje je automatycznie w utworzonym rekordzie.
 • Wspieranie: rozpoznaje kontury kieszeni i wysp lub wzorca wiercenia i samodzielnie tworzy rekordy dla procesu obróbki.
 • Dodatkowa zaleta: w razie potrzeby samodzielnie generuje cykle przeciągania punktu zerowego i wychylania.

Funkcje oprogramowania *

Programowanie dialogowe HURCO

 • AdaptiPath™ (adaptacyjne frezowanie trochoidalne)
 • skok programowy sterowania dialogowego NC
 • 100 dodatkowych punktów zerowych (kod G)
 • Optymalizacja wymiany narzędzi
 • Wczytywanie plików DXF i 3D DXF
 • Wczytywanie modeli trójwymiarowych (STEP)
 • Kontekstowy monitor pomocniczy
 • Funkcje menedżera programów
 • Przełączanie pomiędzy systemem calowym i metrycznym
 • Zestawienie programów: wycinanie/ kopiowanie/ wklejanie
 • Cykle frezowania (z funkcją AutoCalc)
  • Linie i łuki
  • Okrąg
  • Prostokąt
  • Frezowanie płaszczyzn
  • Rozszerzona opcja 3D
  • Frezowanie gwintów
  • Rowek
  • Czcionka Line
  • Czcionki TrueType®
  • Numerowanie serii (opisywanie i numerowanie obrabianej części)
 • Frezowanie kieszeni z dowolną ilością wysp
 • Cykle wiercenia
  • Wiercenie (z wycofaniem/ łamaniem wiorów)
  • Gwintowanie synchroniczne ze stopniowaniem głębokości
  • Wytaczanie ze zdefiniowanym zatrzymaniem wrzeciona
  • Wiercenie głębokich otworów
  • Cykl wiercenia zdefiniowany przez użytkownika
 • Parametry programu
  • Programowalny naddatek na obróbkę zgrubną
  • Wybór stref bezpiecznych
  • Cykl z zagłębianiem Helix
 • Wzorzec - funkcje
  • Obracanie
  • Odbicie lustrzane
  • Wzorzec prostokąta
  • Nieograniczone przesunięcia punktu zerowego

Programowanie NC

 • NC-Editor
 • 99 przesunięć punktu zerowego (kod G)
 • Fanuc0-Komptabilität Kompatybilność z Fanuc0
 • Kody G
 • Kody M

Obróbka 5-osiowa

 • Automatyczne, pewne nowe ustawienie
 • Korekta narzędzia 3D
 • Dotknięcie środkowej linii osi obrotu
 • Zoptymalizowana droga przesunięcia osi obrotów
 • Zarządzanie punktem TCP
 • Linearyzacja toru narzędzia
 • Przeciąganie punktu zerowego (poziom transformacji)
 • Cykle programowe wektora narzędzia
 • Wprowadzanie wektora narzędzia i wycofanie wzdłuż wektora narzędzia

Zarządzanie narzędziami

 • Biblioteka narzędzi i materiałów
 • Zarządzanie narzędziami (interfejsy bazy danych)
 • Okres trwałości narzędzia
 • Pomiar narzędzia przy pomocy lasera* lub czujnika*
 • Rozszerzone ustawienia narzędzia

Kontrola i symulacja graficzna

 • Zdalna konserwacja
 • Automatyczna kontrola błędów
 • Symulacja graficzna z modelowaniem 3D
 • Silnik graficzny do szybkiego tworzenia grafiki
 • Wyświetlanie grafiki (tor narzędzia, przedmiot obrabiany, projekcja na 3 plaszczyznach, izometrycznie)
 • Wyszukiwanie rekordów poprzez grafikę
 • Symulacja narzędzia w czasie rzeczywistym
 • Indywidualna definicja części surowej (STL)

Tryb AUTO

 • Wyświetlacz cyfrowy (DRO) z możliwością indywidualnego dopasowania
 • Przerwanie cyklu
 • Zatrzymanie cyklu posuwu
 • Diagnoza sterowania i maszyny
 • Wybór chłodziwa
 • Wskaźnik pozostałej drogi przemieszczania
 • Obliczanie czasu przesuwu
 • Przejście na sterowanie ręczne posuwu, szybkiego przejazdu & prędkości obrotowej
 • Wskaźnik obciążenia wrzeciona
 • Programowanie równoległe
 • Optymalizacja prędkości obrotowej i posuwu w trakcie wykonywania programu
 • Lista zadań
 • Funkcja UltiMotion™

* częściowo opcjonalnie